Šema veze – Experience proizvodi

Šema veze ili dijagram povezivanja je jako važan detalj uputstva koji je neophodno konsultovati pre povezivanja i puštanja u rad svake opreme. Uglavnom su priloženi uz uputstvo o proizvodu. Svaki elektroproizvod treba da ima šemu povezivanja, sve i da se radi o najjednostavnijem proizvodu kao što je običan prekidač, odnosno sklopka. Naravno, gotovo uvek se dešava da ne obratimo pažnju i da takva uputstva bacimo odmah po otvaranju pakovanja. Često se dešava da imamo tu čast da nam opremu urađuje prepametan električar koji sve šeme povezivanja već ima u svojoj glavi.

Za slučaj da želimo da ispadnemo jednako pametni kao i naš električar, postavićemo ovde šeme veze – Aling Conel proizvoda iz serije Experience.

Šema veze sklopki

Jednopolna sklopka i taster sklopka sa sijalicom

jednopolna sklopka - šema veze

Dve naizmenične sklopke

naizmenična sklopka - šema veze

Kreiraj svoj Experiance komplet u PerfectSocket konfiguratoru – klikni ovde.


Ukrsna sklopka zajedno sa dve neizmeničke slopke

ukrsna sklopka - šema veze

Jednoponla sklopka sa nultim provodnikom

Funkcija indikacije najlakše može da se objasni u kupatlskom setu. Konkretno to je onaj slučaj kad treba da uključite bojler, pa se pritiskom na sklopku uključuje indikatorska lampica, koja nam signalizira da je bojler uključen. Šema veze je dole priložena.

sklopka sa nultim provodnikom - šema veze

Šema veze sklopki za kupatilo

kupatilski set - šema veze

Još jedna pametna kuća u Beogradu

Dvopolna sklopka

dvopolna sklopka - šema veze

Šema veze sklopke za roletne

Kod povezivanja motora roletne i sklopke za roletne, važno je imati na umu koji provodnik se koristi za podizanje a koji provodnik za spuštanje roletne (a koji se povezuju direktno na motor).

sklopka za roletne - šema veze

Šema veze taster sklopke za roletne


Detektor pokreta

Detektor pokreta važan elektronski proizvod koji može da se poveže i sa tasterima radi ručnog uključenja svetla. Tipa, potrebno nam je svetlo a detektor nije uključio svetlo jer je podešen na odgovarajuć nivo osvetljenja.


USB punjač


Šeme veze – Elektronski regulatori – dimeri

Elektronski regulator – dimer

HDL DLP Touch – kako radi (video)


Elektronski regulator i neizmenična sklopka


Elektronski regulator za induktivno opterećenje

Elektronski regulator za induktivno opterećenje – naizmenični režim rada


Elektronski regulator 800W kao jednopolna sklopka


Elektronski regulator za LED sijalice

Elektronski regulator za LED sijalice – režim nulti provodnik

Pratite nas na društvenim mrežama:
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Ili su prijavite za dobijanje e-biltena